รถมือสองราคาตั้งแต่ 950,000 ไม่เกิน 1,050,000 กระบี่

ISUZU MU X ราคา 1,035,000 บาทปี 2015/2558 รุ่น Isuzu Mu-x ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม กระบี่