รถมือสองราคาตั้งแต่ 600,000 ไม่เกิน 800,000 ยะลา

มัซฮาร์ราคา 670,000 บาทปี 2008/2551 รุ่น Toyota Commuter ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา ยะลา
Honda Accord 2004ราคา 600,000 บาทปี 2002/2545 รุ่น Honda Accord อ.เมืองยะลา ยะลา