รถมือสองราคาตั้งแต่ 600,000 ไม่เกิน 800,000 ชัยภูมิ

2017 ISUZU D-MAX 1.9 S CAB-4 ราคา 638,000 บาทปี 2017/2560 รุ่น Isuzu D-max(12-15) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
ISUZU D-MAX 1.9 S CAB-4 ราคา 625,000 บาทปี 2017/2560 รุ่น Isuzu D-max(12-15) ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
ขาย CHEVROLET 4 ประตู ยกสูง 2.8 ltz ราคา 718,000 บาทปี 2013/2556 รุ่น Chevrolet Corolado ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
toyota revo smartcab prerunner 2.4 Eราคา 765,000 บาทปี 2016/2559 รุ่น Toyota Hilux hero ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ