รถมือสองราคาตั้งแต่ 2,000,000 ไม่เกิน 0 สกลนคร

ISUZU NPR 115(ดั๊ม)ราคา 3,500,000 บาทปี 1989/2532 รุ่น Isuzu Nkr ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว สกลนคร