รถมือสองราคาตั้งแต่ 150,000 ไม่เกิน 250,000 อ่างทอง

้Honda city ZX idsi ปี2006ราคา 240,000 บาทปี 2006/2549 รุ่น Honda City อ.เมืองอ่างทอง อ่างทอง