รถมือสองราคาตั้งแต่ 150,000 ไม่เกิน 250,000 มหาสารคาม

ขายรถบ้านกระบะ TOYOTA TIGER D4D รุ่น J เกียร์ธรรมดาราคา 180,000 บาทปี 2002/2545 รุ่น Toyota Hilux tiger d4d ต.ปอพาน อ.นาเชือก มหาสารคาม
TOYOTA VIOS Eราคา 231,000 บาทปี 2007/2550 รุ่น Toyota Vios ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
ขายด่วน civic เตารีด ปี 92ราคา 150,000 บาทปี 1996/2539 รุ่น Honda มหาสารคาม