รถมือสองราคาตั้งแต่ 150,000 ไม่เกิน 250,000 ชัยภูมิ

ford renger 4ประตูราคา 225,000 บาทปี 2005/2548 รุ่น Ford Ranger ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส ชัยภูมิ
ขายเต่าคับราคา 165,000 บาทปี 2008/2551 รุ่น Volkswagen ชัยภูมิ
ต้องการขายรถ CIty Zราคา 200,000 บาทปี 2000/2543 รุ่น Honda ชัยภูมิ