รถมือสอง Suzuki กาฬสินธุ์

SUZUKI Swift M/T 1.2 cc 2016 ราคา 380,000 บาทปี 2016/2559 รุ่น Suzuki Swift ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
suzuko CIAZ ราคา 390,000 บาทปี 2016/2559 รุ่น Suzuki Other ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
Suzuki Carry Pickup ปี 2008ราคา 129,000 บาทปี 2008/2551 รุ่น Suzuki Carry ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์