รถมือสอง Nissan สุรินทร์

นิสสัน NV แค็บราคา 50,000 บาทปี 1996/2539 รุ่น Nissan Nv ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท สุรินทร์
ดัทสันช้างเหยียบช่วงสั้นดีเซลราคา 50,000 บาทปี 1976/2519 รุ่น Nissan Datsun ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท สุรินทร์
นิสสัน NV ตอนเดียว คาบูราคา 40,000 บาทปี 1992/2535 รุ่น Nissan Nv ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท สุรินทร์