รถมือสอง Honda เพชรบูรณ์

ฮอนด้า civic โฉมตาโต ปี 97ราคา 95,000 บาทปี 1997/2540 รุ่น Honda Civic ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์