รถมือสอง Ford เลย

ฟอร์ด โฟลวิน2.5ราคา 136,000 บาทปี 2000/2543 รุ่น Ford Ranger ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง เลย
ฟอร์ดเรนเจอร์2.5โฟลวินปี2000ราคา 145,000 บาทปี 2000/2543 รุ่น Ford Ranger ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง เลย
Ford Rangerแคป ปี2542ราคา 115,000 บาทปี 1999/2542 รุ่น Ford Ranger ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง เลย