รถมือสอง Ford ชัยภูมิ

ขาย(ตามสภาพ)พร้อมใช้ราคา 129,000 บาทปี 2004/2547 รุ่น Ford Ranger ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
ford renger 4ประตูราคา 225,000 บาทปี 2005/2548 รุ่น Ford Ranger ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส ชัยภูมิ