รถมือสอง Ford กาฬสินธุ์

FORD FESTA H/B Sราคา 375,000 บาทปี 2014/2557 รุ่น Ford Festiva ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์