รถมือสอง Ford กาฬสินธุ์

รถFORD Ranger All New Ranger All New DOUBLE CAB 2.2 Hi-Riderราคา 670,000 บาทปี 2017/2560 รุ่น Ford Ranger ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
FORD Ranger All New Ranger All New DOUBLE CAB 2.2 Hi- Riderราคา 665,000 บาทปี 2017/2560 รุ่น Ford Ranger ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
FORD FESTA H/B Sราคา 375,000 บาทปี 2014/2557 รุ่น Ford Festiva ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์